Kontakt

VENTMAX

tel/fax: 85 675 16 71
tel.: 602 32 97 36
tel.: 601 88 92 96

biuro@ventmax.pl
www.ventmax.pl

Formularz kontaktowy

Slogan

Dofinansowanie ze środków UE

Firma Ventmax Wiesław Zdanowicz uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-124/08 pn. "Zwiększenie konkurencyjności Stacji Gaz Wiesław Zdanowicz poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności" objęty umowę o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-124/08-00 z dnia 09.07.2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa. Inwestycja polegała na zakupie innowacyjnych, specjalistycznych urządzeń: urządzeń czyszczących przewody, urządzenia czyszczącego z kamerą, robota czyszczącego, teleskopu, adaptera giętkiego, urządzenia centrującego mechanicznie, przekładni Y-Gear, robota inspekcyjnego, systemów odsysających, odkurzacza przemysłowego, węża ssącego filtru Hepa. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia 4 nowych miejsc pracy i poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o nowe kompleksowe rozwiązania poprawiające jakość powietrza oraz akcesoria niezbędne do utrzymania higieny instalacji oraz czyszczenia powietrza.

Dofinansowanie ze środków UE